Poezija: Lejla Mišorep

 Poezija: Lejla Mišorep

NIKO

 

 

Čista mašta

za senku glasala.

Ni borac ni ratnik.

Ni pobednik ni gubitnik.

Niko.

I ništa

što bi Niko odneo.

Reči su na rasprodaji.

Prodavac je nemaran.

Niko nema novca za sva ta slova.

Skup je samo pogled na kraj.

 


 

DOGODILA SE PESMA

 

Možda, dok sam još jutro hvatala

da ne ode u noć, dok sam ga vodila,

možda tada nisam shvatala

da pesma se jedna tako dogodila.

Približavaš usne kolutu vremena,

da se upišeš u večnost.

E da je smeh u mojoj kolevci rastao,

i ti bi sad plakao.

Al drugi su mene putevi vodili,

druge su me suze odgajile,

da bi mi se ti pravdao

kako nisi isto sanjao.

Pa šta je onda san kad je java

raspukli nar?

Na tvojim usnama poigravaju damari

sećanja.

Pesma se dogodila kao dar.

Bolesna se razbolela, zdrava

se zaboravila.

Slova se otrgla,

zametnuta u reč,

jeza me dodirnula kišama

sa Bića,

oplakala sam

vodom iz Lima.

Do Višegrada, dalje me

ne prima Drina.

Voda sam i sama.

Možda dotrajala čista.

Dogodila se pesma.

Nažalost, ista.

Možda, dok sam još jutro hvatala

da ne ode u noć, dok sam ga vodila,

možda tada nisam shvatala

da pesma se jedna tako dogodila.

 


 

Lejla Mišorep rođena je 9. maja 1991. godine u Priboju (Srbija). U Priboju je završila osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2014. diplomirala je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru na studijskom programu Srpska književnost i jezik te stekla zvanje diplomiranog filologa. Na istom univerzitetu završila je i master studij na Odsjeku za srpsku književnost i jezik, odbranivši master rad Jevrejska tema u romanima Aleksandra Tišme – Knjiga o Blamu, Kapo i Upotreba čoveka (2015). Iste godine upisala je doktorski studij na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Piše poeziju i prozu. Neke od priča objavljene su u knjigama 120 priča o Novom Pazaru i Sandžačka sehara, a poezija u zbirkama Garavi sokak i Dani Milana Vidakovića. Dobitnica je mnogobrojnih priznanja za poeziju, svršenica je kursa turskog jezika na Institutu „Yunus Emre“ Sarajevo i članica Udruženja mladih stvaralaca. Na Internacionalnom univerzitetu u Travniku bila je angažirana kao asistentica na nastavi bosanskog jezika za strance. Piše doktorsku disertaciju o temi Usmena tradicija i kulturalno pamćenje u književnom delu Huseina Bašića. Živi u Priboju, gdje radi kao prevodilac turskog jezika.

 


 

Magazin za kulturu i društvo Biserje izdvojio je posebnu rubriku “Htio bih da pišem još manje. I još bolje…” za   predstavljanje Vaših neobjavljenih pjesama, a u cilju promoviranja savremenih pjesnika / pjesnikinja.

Rubrika “Htio bih da pišem još manje. I još bolje…” nadahnuta je stihovima barda bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti Mehmedalije Maka Dizdara i kao takva je potreban poetski prostor predviđen za Vašu poeziju.

Na e-mail adresu info@biserje.ba potrebno je poslati dvije pjesme, uz priloženu kratku biografiju (sa fotografijom).

 

 

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.