Poezija: Amra Mujezinović

 Poezija: Amra Mujezinović

SMRT, PRVI ČIN

Sama pred ekranom

Glumac isti ti

Ispušta dušu pred kamerom

Duša me boli

Plačem

Jecam

Sad kad sam preboljela tvoju smrt

Možeš živjeti

Ili umrijeti kad hoćeš


 

POSTAPOKALIPTIČNA

Na livadi

Na festivalu letećih tanjira

Sjedimo

Moja prijateljica pjesnikinja

Moj profesor pjesnik

Moja kona profesorica književnosti

I ja bibliotekarka

I niko ne traži smisao u nemiru neba

Svako gleda u svoj tanjir

I jede vlastitu supu

 


 

Amra Mujezinović rođena je 1985. godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Živinicama, a Filozofski fakultet (Odsjek za bosanski jezik) u Tuzli. Radila je kao profesorica u osnovnim i srednjim školama na području TK. Od 2012. do 2013. godine volontirala je u Biblioteci JU „BKC“ Živinice, a 2015. godine položila stručni ispit za bibliotekara. Od 2016. godine je zaposlenica Biblioteke JU „Bosanski kulturni centar“ Živinice. Djela su joj objavljivana u književnim časopisima i na književnim portalima u Bosni i Hercegovini i van njenih granica i prevođena su na engleski i slovenski jezik. Autorica je zbirke poezije Zaleđeni uzdah (2021). Saradnica je magazina za ženu i porodicu Bosanska Sumejja. Piše poeziju i prozu.


Magazin za kulturu i društvo Biserje izdvojio je posebnu rubriku “Htio bih da pišem još manje. I još bolje…” za   predstavljanje Vaših neobjavljenih pjesama, a u cilju promoviranja savremenih pjesnika / pjesnikinja.
Rubrika “Htio bih da pišem još manje. I još bolje…” nadahnuta je stihovima barda bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti Mehmedalije Maka Dizdara i kao takva je potreban poetski prostor predviđen za Vašu poeziju.
Na e-mail adresu info@biserje.ba potrebno je poslati dvije pjesme, uz priloženu kratku biografiju (sa fotografijom).
Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.