Nijaz Alispahić: 7. 4. 1940. – 2. 1. 2024.

 Nijaz Alispahić: 7. 4. 1940. – 2. 1. 2024.

Dana 2. 1. 2024. godine u Tuzli je umro istaknuti bošnjački i bosanskohercegovački književnik Nijaz Alispahić.

Rođen je 7. 4. 1940. godine u Kozluku kod Zvornika. Studije maternjeg jezika i književnosti završio je u Beogradu, a poslijediplomske studije u Sarajevu. U Gradačcu 1973. godine pokrenuo je književnu manifestaciju „Kikićevi susreti“, a od 1978. godine, pa sve do odlaska u penziju radio je kao dramaturg Narodnog pozorišta u Tuzli. Bio je i dugogodišnji urednik znamenitog teatrološkog časopisa Pozorište.

Objavio je više autorskih knjiga, između ostalog i pjesničke zbirke Vatre stišane pjesmom (1971), Karakazan (1996) i Pjesmovite priče (2007), pripovjedačke zbirke Vrtovi sirotog Halimije (1979), Sihirbaz (1998) i Nebo se splakalo nad Bosnom (2010), roman Putopisi s onog svijeta (2017), kao i više dramskih tekstova, među kojima se posebno ističu drame Zmaj od Bosne (1987) i Hasanaginica (1999). Autor je i većeg broja dramatizacija, uključujući i dramatizaciju romana Derviš i smrt Meše Selimovića (1988), te opernih libreta Hasanaginica (1999), Zmaj od Bosne (2016) i Aska i vuk (2003), uz libreto za nedovršenu operu Derviš i smrt. Osim kao pjesnik, prozaist i dramski pisac te dramaturg, posebno značajnu ulogu imao je upravo kao libretist za prve bosanskohercegovačke opere, nastale u saradnji s kompozitorom Asimom Horozićem.

Djela su mu prevođena na više stranih jezika, a zastupljen je u svim važnijim antologijama savremene bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, uključujući ediciju Bošnjačka književnost u 100 knjiga Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“.

Dobitnik je više značajnih nagrada, među kojima su i Nagrada „Ivo Andrić“ za najbolju pripovijetku (1983, 1989), Nagrada „Zija Dizdarević“ za najbolju pripovijetku (1977, 1978), Nagrada časopisa Život za najbolju prozu (1977), Nagrada Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Bosne i Hercegovine za najbolji repertoar u jednoj sezoni (1983/84, 1985/86, 1988/89), Nagrada Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Bosne i Hercegovine za najbolju dramatizaciju (1989), Zlatni lovor vijenac za doprinos umjetnosti teatra međunarodnog teatarskog festivala MESS (2021) i dr.

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ porodici, rodbini, prijateljima i kolegama Nijaza Alispahića, kao i ukupnoj javnosti, izražava saučešće zbog njegove smrti.

Direkcija Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.