MAHMUTEFENDIĆ: Vi o ratu, a ja o nevinosti rudače

 MAHMUTEFENDIĆ: Vi o ratu, a ja o nevinosti rudače

RASPRAVA O METODI

Vi govorite o državi – ja zapažam dlačice u nosu.

 

Vi vidite drvored, a ja oko crva koji migolji iz

korijena jednog stabla.

 

Dok vi raspravljate o Bogu, moja pažnja je usmjerena

na očajnu dramu jedne fleke na

suprotnom zidu.

 

Vi kažete “umjetnost”, “filozofija”, “poezija” a ja

se hrvem sa neimenovanim istinama

koje mirišu na samoubistvo ili,

recimo, raj nepostojanja.

 

Vaše su riječi ljubav, a moja (da li je moja?) duša

pokušava da se smjesti u vršci jednog

bajoslovno dalekog stabla.

 

Vi o ratu, a ja o nevinosti rudače od koje će biti

proizveden metak

koji će biti stavljen

u pušku i ubiti dijete koje se igra: o

neiskazivoj nevinosti ovog opšteg zla!

 

Vi o smrti, a mene zasanjuje misao o onome što je bilo

prije onoga što je bilo prije

onoga što je bilo prije onoga što

je bilo prije… i iza onoga što će

biti kasnije od onoga što će biti

kasnije od onoga što će biti

kasnije i kasnije od najkasnijeg.

 

Ko, dakle, više griješi – ja ili vi, vi ili ja?

Ko to gaji manje ili više bezbolne iluzije?

 

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.