Interni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju projekata podružnica i drugih organizacijskih jedinica BZK „Preporod“ u 2022. godini

 Interni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju projekata podružnica i drugih organizacijskih jedinica BZK „Preporod“ u 2022. godini

S ciljem podrške i poticanja rada i djelovanja podružnica i drugih organizacijskih jedinica BZK „Preporod“, Direkcija BZK „Preporod“ raspisuje

Interni konkurs

za dodjelu sredstava za realizaciju projekata podružnica i drugih organizacijskih jedinica BZK „Preporod“ u 2022. godini

  1. Sredstva se dodjeljuju kao podrška i poticaj u (su)finansiranju projekata, odnosno programskih sadržaja i aktivnosti podružnica i drugih organizacijskih jedinica BZK „Preporod“, uključujući i materijalne i druge troškove rada i djelovanja, uz obavezu blagovremenog i urednog pravdanja dodijeljenih sredstava, o čemu će se s korisnicima sredstava zaključiti posebni ugovori.
  2. Podružnice i druge organizacijske jedinice BZK „Preporod“ za (su)finansiranje mogu kandidirati jedan ili više projekata, pri čemu se dodijeljena sredstva mogu koristiti prvenstveno za (su)finansiranje predstojećih projekata u 2022. godini, a iznimno i za refundiranje troškova projekata koji su već realizirani tokom 2022. godine.
  3. Izbor korisnika i utvrđivanje visine sredstava koja će biti dodijeljena za realizaciju kandidiranih projekata vršit će se na temelju jedinstvenih kriterija, pri čemu će se posebno vrednovati kvaliteta kandidiranih projekata i njihov značaj za datu podružnicu ili organizacijsku jedinicu, značaj kandidiranih projekata za cjelinu BZK „Preporod“ i kulturu Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, dosadašnji rad i djelovanje date podružnice ili organizacijske jedinice te doprinos date podružnice ili organizacijske jedinice cjelini BZK „Preporod“, odnosno kulturi Bošnjaka i Bosne i Hercegovine.
  4. Pravo prijave na Interni konkurs imaju sve aktivne podružnice i druge organizacijske jedinice BZK „Preporod“ koje rade i djeluju u skladu sa Statutom BZK „Preporod“, a koje su na propisani način dostavile izvještaje o radu i finansijske izvještaje te planove rada i finansijske planove za period počev od 2019. godine pa nadalje.
  5. Neaktivne podružnice i druge organizacijske jedinice BZK „Preporod“ imaju mogućnost iznimne prijave na Interni konkurs u slučaju opravdanih razloga, prvenstveno u smislu finansijskih, organizacijskih i drugih sličnih problema u radu i djelovanju.
  6. Podružnice i druge organizacijske jedinice BZK „Preporod“ koje nisu na propisani način dostavile izvještaje o radu i finansijske izvještaje te planove rada i finansijske planove za period počev od 2019. godine pa nadalje također imaju mogućnost iznimne prijave na Interni konkurs pod uvjetom da uz prijavu na Interni konkurs naknadno dostave izvještaje o radu i finansijske izvještaje, odnosno planove rada i finansijske planove za naznačeni period onako kako je propisano.
  7. Prijave na Interni konkurs podnose se na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog internog konkursa, a trebaju se dostaviti s pratećom dokumentacijom najkasnije do 20. 8. 2022. godine, i to u elektronskom obliku na e-mail adresu info@preporod.ba te u štampanom obliku na poštansku adresu BZK „Preporod“, Branilaca Sarajeva 30, 71000 Sarajevo, s naznakom Prijava na Interni konkurs

Predsjednik
Prof. dr. Sanjin Kodrić

Sarajevo, 7. 7. 2022.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.