BZK “Preporod” obnavlja rad u Sandžaku, potpisani sporazumi sa BNV i BVCG

 BZK “Preporod” obnavlja rad u Sandžaku, potpisani sporazumi sa BNV i BVCG
Delegacija BZK “Preporod” na čelu sa predsjednikom prof. dr. Sanjinom Kodrićem u povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika 22. febuara 2021. godine posjetila je Bošnjake u Sandžaku. Tom prilikom potpisani su sporazumi o saradnji BZK “Preporod” sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u Srbiji i Bošnjačkim vijećem u Crnoj Gori. Ovim sporazumom formalizirana je dosadašnja saradnja i stvorene su osnove za unaprjeđenje i buduću saradnju s ciljem ostvarivanja interesa Bošnjaka kao naroda u kulturi i društvu, poštivajući sve posebnosti i autonomnost u radu strana potpisnica.
Nakon potpisivanja sporazuma predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji dr. Jasmina Curić je rekla da Vijeće i BZK “Preporod” imaju višegodišnju uspješnu saradnju na svim poljima, naročito na projektima kulture, obrazovanja i nauke. “Danas smo ovdje da unaprijedimo odnose sa BZK ‘Preporod’ i iz tog razloga smo potpisali sporazum koji definiše našu bližu saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa. Nadam se da će u narednom periodu Bošnjačko nacionalno vijeće i BZK ‘Preporod’ biti most saradnje između obrazovnih institucija BiH i Sandžaka. Zahvaljujem se prof. dr. Sanjinu Kodriću na podršci koju su BZK ‘Preporod’ i njegov tim pružili Bošnjačkom nacionalnom vijeću do sada” – rekla je dr. Curić.
Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ejup Nurković je u izjavi za medije naglasio da je zadovoljan što je sporazumom utvrđena bliža saradnja sa najstarijom institucijom kulture Bošnjaka.  “Veze i saradnja između bošnjačkih vijeća i BZK ‘Preporod’ su i do sada bile dobre i mi želimo da te veze ojačamo ovim sporazumom u korist naših institucija i našeg naroda” – rekao je Nurković.
Prof. dr. Sanjin Kodrić je nakon potpisivanja predstavio rad i djelovanje BZK “Preporod”, koja je osnovana 1903. godine u Sarajevu:  “BZK ‘Preporod’ djeluje u svim oblastima vezanim za identitet i kulturu Bošnjaka. Jedna od naših ambicija je obnavljanje rada “Preporoda” u Srbiji i  Crnoj Gori, odnosno uopće u Sandžaku. Kada je riječ o sporazumima sa bošnjačkim vijećima, mi imamo saradnju od ranije koju je potrebno unaprjeđivati kako bi ona bila bolja, uspješnija i sadržajnija. Sporazumi o saradnji su osnova da se obavežemo na još bolje međusobne odnose i ja vjerujem da će tako u budućnosti i biti. BZK ‘Preporod’ i bošnjačka vijeća su komplementarne institucije koje imaju dosta dodirnih tačaka i te dodirne tačke trebaju spajati a ne razdvajati”.
“Sve ono što vezuje jedan narod u cjelini utemeljeno je i na jeziku. Imamo projekte u kojima definitivno očekujemo saradnju sa vijećima i u Srbiji i u Crnoj Gori. BZK ‘Preporod’ će pružiti podršku i kad je riječ o permanentnom obrazovanju nastavnih kadrova, posebno iz oblasti bosnistike, odnosno bosanskog jezika i bošnjačke književnosti. Također i edicije ‘Bošnjačka književnost u 100 knjiga’ i ‘Bošnjačka književnost za djecu i mlade’, kao i svaki drugi projekt koji radi BZK ‘Preporod’, otvorene su za učešće oba vijeća. Svakako da imamo želju da unaprijedimo i obnovimo rad ‘Preporoda’ ovdje u Sandžaku –  zaključio je predsjednik BZK “Preporod” prof. dr. Sanjin Kodrić.
Potpisani sporazum utvrđuje da će strane potpisnice Sporazuma zajednički raditi na razvijanju i snaženju svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture i identiteta Bošnjaka kao naroda u svjetskoj zajednici kultura i naroda, kao i na istraživanju i predstavljanju svih sadržaja bošnjačke kulture i identiteta Bošnjaka kao naroda u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda. Sporazum između bošnjačkih vijeća i temeljne institucije kulture Bošnjaka predviđa i saradnju i pružanje međusobne pomoći i podrške pri realiziranju različitih projekata, programa i aktivnosti u kojima zajednički učestvuju te međusobne pomoći i podrške u oblastima kulturnih, obrazovnih, naučnih i društvenih projekata, programa i aktivnosti.
U nastavku posjete, delegacija BZK “Preporod” posjetila je Grad Novi Pazar i gradonačelnika Nihata Biševca, s kojim su također vođeni razgovori o saradnji i podršci Grada Novog Pazara afirmaciji kulture Bošnjaka u Sandžaku. Također, delegacija BZK “Preporod” posjetila je i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, gdje su održani razgovori sa prorektoricom Univerziteta prof. dr. Amelom Lukač-Zoranić, pri čemu je istaknuta potreba razvoja akademskih studija na bosanskom jeziku u Sandžaku. Naročito je istaknuto da na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru već niz godina postoji zaseban studij bosanskog jezika i bošnjačke književnosti, što je od posebne važnosti za afirmaciju nacionalnog identiteta i kulture Bošnjaka.

Izvori: www.rtvnp.rs, www.tutinskenovine.com, Sandžačka novinska agencija – SANA
Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.