Bajram šerif mubarek olsun!

 Bajram šerif mubarek olsun!

Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih praznika, Kurban-bajram. Povodom toga, Redakcija Magazina za kulturu i društvo Biserje objavljuje pjesmu Kurban-bajram istaknutog bošnjačkog i bosanskohercegovačkog pjesnika Muse Ćazima Ćatića.

 

 


 

KURBAN-BAJRAM

 

Liepo Jutro prhnu sa Zorina njedra
Noseći pod krilom tielo mrtvog mraka;
U oku mu mladost odsijeva vedra,
A na čelu snaga ko sunčana traka…
Kao smiešak ljeta bogata i štedra
Liepo Jutro prhnu sa Zorina njedra.

O kuda će sada i šta li mu zbore
One dobre usne, što su živi psalam?
Gle, munari leti, gdje kandilji gore,
Mujezinu starom nazivljući selam –
I “Allahu ekber” svud se glasi ore,
Mujezin i Jutro u glas jedan zbore:

O muslimi dođ’te u džamiju sada,
Da molitvom duše okriepite mrtve,
Jerbo rahmet Božji na zemljicu pada,
Da bajramske vaše blagoslovi žrtve…
Nek islamska vjera srcima vam vlada,
O muslimi, dođ’te u džamiju sada!

I gle, muslimani bude se iz sanka,
Uzimaju abdest i oblače nova
Svečana odiela za bajramskog danka,
Pa u džamiji iđu, gdje se Bogu dova
Kao tamjan diže. I munara tanka
Svojim molitvama sve budi iz sanka.

Svud “Allahu ekber” ori,
I na sedždu vjerni svi padaju ljudi;
U srcu im plamen pobožnosti gori,
I ushitom vjerskim talasaju grudi,
Dok s menbere hatib svetu hutbu zbori
I glas topa dok se sa tabije ori.

I molitva minu, a muslimi hrle
Domovima svojim da kolju kurbane,
Sirotinju svojom milošću da grle,
Da kurbanskim mesom vidaju joj rane…
I njihove duše kreposne i vrle
U tom času raju na krilima hrle.

O muslimi, braćo, dan uzvišen to je,
Kad “Allahu ekber” naša srca spaja
I u Meki kada hiljade nas stoje
Na sedždi; a Islam srca nam osvaja…
Snažimo Islamom danas srce svoje,
Jerbo Kurban-bajram dan nam sveti to je!

 

IZVOR: Musa Ćazim Ćatić, “Kurban-bajram”, Biser, Mostar, god. II, br. 10, 15. 10. 1913.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.