Austrougarska okupacija Sarajeva 19. augusta 1878. godine

 Austrougarska okupacija Sarajeva 19. augusta 1878. godine

Na dan 19. augusta 1878. godine austrougarske okupacione čete zauzele Sarajevo nakon žestoke borbe. Osiguravši mandat za okupaciju Bosne i Hercegovine na Berlinskom kongresu, Austro-Ugarska monarhija krenula je u vojne operacije zauzimanja naše zemlje. Proklamacija stanovništvu Bosne i Hercegovine o svrsi okupacije objavljena je 28. jula 1878. godine, a sutradan, 29. jula, prve austrougarske jedinice ušle su na teritorij Bosne i Hercegovine. Zbog pružanja otpora u zemlji, akt „mirne okupacije“ pretvorio se u pravi rat, te je Austro-Ugarska, pored već angažiranih 80.000 vojnika, morala mobilizirati dodatne vojne snage, tako da je ukupna angažovana vojska za zaposjedanje Bosne i Hercegovine sadržavala nekoliko vojnih korpusa i divizija.

Austro-Ugarska vojska vršila je prodor u Bosnu i Hercegovinu sa sjevera, sjeverozapada i juga. Iz svakog pravca, glavnim komunikacijama se kretalo nekoliko vojnih kolona, s ciljem što bržeg zauzimanja većih gradova u Bosni i Hercegovini.

Bitka za Sarajevo započela je 19. augusta. Odbrani grada pristupilo je oko 5.000 dobrovoljaca, među kojima je bilo djevojaka i žena. Branioci su na zauzete položaje postavili 20 topova, uglavnom na okolnim brdima, ali i kod pojedinih većih objekata u samom gradu. Napad austrougarskih trupa započinje u 06.30 sati ujutro artiljerijskom pripremom iz 52 topa. General Josip Filipović je znatan dio svojih snaga rasporedio u obuhvatni manevar preko uzvišenja i brda koji dominiraju Sarajevom, a glavninu je uputio od Ilidže prema središtu grada preko Kotorca i Debelog Brda. Ovu kolonu su pratile jedenice na krilima koje su imale zadatak zauzimanja Butmira i Pašinog Brda (desno krilo) te iz pravca Visokog jedinice koje su imale zadatk zauzeti Hum, Kobilju glavu i Pofaliće (lijevo krilo).

Bitka za Sarajevo trajala je nepunih sedam sati. Bočne trupe su uspješno neutralizirale topove branioca te su ih savladale na visovima i uključile se u napad na grad, tukući ga snažnom artiljerijskom vatrom. Do deset sati obruč se snažno stezao oko Sarajeva jer su austrougarske trupe prišle Bakijama (na lijevom krilu), a iz pravca jahorinsko-trebevičke strane zauzeti su Jevrejsko groblje i Debelo Brdo. Na desnom krilu vojska je prišla Gorici. Iza deset sati je uslijedio konačni napad na samo središte grada Sarajeva.

Glavnina austrougarskih snaga naišla je na žestok otpor branilaca u zapadnom dijelu grada, ali ih je uspjela potisnuti prema središtu. Tu se vodila borba za svaku ulicu i svaku kuću. Najžešće borbe su se vodile na prostoru između Alipašine džamije, Magribije džamije i vojne bolnice – Hastahane. Do poslijepodneva su branioci bili primorani da se pred nadmoćnim, discipliniranim i bolje organiziranim austrougarskim snagama povuku iz obruča u prav cu planine Romanije. Prema zvaničnim podacima komande, u bici za Sarajevo su austrougarske trupe imale 56 poginulih i preko 300 ranjenih vojnika. Tačan broj gubitaka branilaca Sarajeva se ne zna, ali se računa da je bilo preko 300 poginulih i oko 1.500 ranjenih.

Istovremeno započinje ustrojavanje uprave i redarstva koje je imalo za cilj da izvrši sve pripreme za djelovanje struktura civilne vlasti te organizaciju Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. Okupaciju Bosne i Hercegovine sprovodila je isprva komanda Carske i kraljevske II armije (15. i 16. korpus / vojni zbor). Ona je sve tokove izvršne vlasti vršila putem Civilnog odjeljenja. Vojna uprava je za administrativna pitanja morala u okviru ovog odjeljenja angažirati stručne kadrove iz civilnih organa uprave iz cijele Monarhije. Odmah po zauzeću Sarajeva, Civilno odjeljenje je razvilo obimnu djelatnost na svim upravnim područjima.

 

IZVOR: Historijski arhiv Sarajevo
Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.