Akademik prof. dr. Senahid Halilović (1958–2023): Pismo saučešća predsjednika BZK „Preporod“

 Akademik prof. dr. Senahid Halilović (1958–2023): Pismo saučešća predsjednika BZK „Preporod“

Na vijest o smrti akademika prof. dr. Senahida Halilovića, dugogodišnjeg člana i saradnika Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predsjednika Slavističkog komiteta Bosne i Hercegovine, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ prof. dr. Sanjin Kodrić porodici Halilović uputio je sljedeće pismo saučešća:

Poštovana porodice Halilović,

ovim putem u ime Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ te u svoje ime izražavam vam duboko saučešće zbog smrti poštovanog akademika prof. dr. Senahida Halilovića, našeg dugogodišnjeg člana i saradnika, člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predsjednika Slavističkog komiteta Bosne i Hercegovine.

Akademska te šira društvena zajednica u Bosni i Hercegovini akademika Halilovića pamtit će kao jednog od naših najznačajnijih lingvista, a posebno kao jednog od utemeljitelja savremene lingvističke bosnistike, kojoj je dao višestruko važan doprinos. Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ akademika Halilovića naročito će pamtiti kao autora prvog Pravopisa bosanskoga jezika, koji je izrađen i 1996. godine objavljen u Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“, a kojim je prvi put u svojoj historiji bosanski jezik dobio vlastiti standardnojezički identitet, što mu je omogućilo priznanje i afirmaciju kako u zemlji, tako i u međunarodnim okvirima. Uz brojne kolegice i kolege iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, akademika Halilovića uvijek će se rado sjećati i generacije studenata, koje je ne samo s umijećem i radošću podučavao kao njihov profesor već koje je istinski uvažavao i poštovao kao čovjek čovjeka, potičući ih na njihov lični akademski rad i razvoj.

Odlazak bliskih i voljenih ljudi uvijek ostavlja prazninu, no djelo akademika prof. dr. Senahida Halilovića nesumnjivo će ostati kao jedno od posebno istaknutih mjesta u našoj lingvističkoj nauci i kulturi.

Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“

Prof. dr. Sanjin Kodrić

 

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.