Abdulah Sidran: „Mora“

 Abdulah Sidran: „Mora“

Šta to radiš, sine?

Sanjam, majko. Sanjam, majko, kako pjevam,
a ti me pitaš, u mome snu: Šta to činiš, sinko?

O čemu, u snu, pjevaš, sine?

Pjevam, majko, kako sam imao kuću,
a sad nemam kuće. O tome pjevam, majko.

Kako sam, majko, imao glas, i jezik svoj imao,
a sad ni glasa ni jezika nemam.

Glasom, koga nemam, u jeziku, koga nemam,
o kući, koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko.

 

IZVOR: Abdulah Sidran, Sarajevska zbirka, BZK „Preporod“, Sarajevo, 1999, str. 154.

Podijeli

Podržite nas!


Ovaj prozor će se zatvoriti za 18 sekundi.